O ODSEKU BLACE

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Blace ima dugu tradiciju. Osnovan je davne 1958. godine u Prištini kao Viša pedagoška škola, koja je bila prva visokoškolska ustanova na Kosovu i Metohiji i preteča većine fakulteta Univerziteta u Prištini.

Zgrada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu

Zgrada Odseka Blace

Nakon 40 godina, nastavnički kadar Više pedagoške škole u Prištini, prateći savremene tokove i brzi ekonomski, tehnološki i društveni razvoj, doneo je odluku o prerastanju u Višu poslovnu školu sa sedištem u Kosovu Polju, čiji je nastavni program bio baziran na najnovijim dostignućima savremene teorijske misli i poslovnog iskustva u oblasti ekonomije i informatike.

Jedna od učionica Visoke poslovne škole strukovnih studija

Jedna od učionica Odseka Blace

Zbog dobro poznatih razloga, Škola je septembra 1999. godine privremeno dislocirana u Blace, a krajem 2003. godine dobija svoje trajno sedište. Nakon izvršenih temeljnih reformi prema aktuelnoj Bolonjskoj deklaraciji i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76, od 02.09.2005.), Viša poslovna škola dobija akreditaciju i prerasta u Visoku poslovnu školu strukovnih studija.