KNjIGE PREDMETA

Ovde možete preuzeti nastavne planove i programe za svaki studijski program Visoke poslovne škole strukovnih studija:

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE