КЊИГЕ ПРЕДМЕТА

Овде можете преузети наставне планове и програме за сваки студијски програм Високе пословне школе струковних студија:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ