КЊИГЕ ПРЕДМЕТА – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Преузмите наставне планове и програме за предмете на студијском програму – Финансије и рачуноводство:

I година

II година

III година