КЊИГЕ ПРЕДМЕТА – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Преузмите наставне планове и програме за предмете на студијском програму – Рачунарство и информатика:

I година

II година

III година