UPUTSTVO ZA PRAVILNO POPUNjAVANjE NALOGA ZA UPLATU I ŠIFRARNIK PLAĆANjA

Kako biste na pravilan i ispravan način regulisali sve finansijske obaveze prema Školi, molimo Vas da popunjavate
naloge za prenos u skladu sa upustvom koje se može pogledati OVDE


 

Ostavite komentar