УПУТСТВО ЗА ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ НАЛОГА ЗА УПЛАТУ И ШИФРАРНИК ПЛАЋАЊА

Како бисте на правилан и исправан начин регулисали све финансијске обавезе према Школи, молимо Вас да попуњавате
налоге за пренос у складу са упуством које се може погледати ОВДЕ


 

Оставите коментар