УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

25 – 27. и 30. септембар 2019.године Подношење захтева за упис на студије које се финансирају из буџета Републике Србије
01.октобра 2019.године до 12:00 часова Објављивње јединствене ранг листе
(Ранг листа се формира на основу одлуке о утврђивању критеријума за рангирање студената чиjе се студије финансирају из буџета у школској 2019/2020. години). Одлуку о утврђивању критеријума можете погледати ОВДЕ
02.октобра 2019.године до 12:00 часова Подношење приговора
(На утврђени редослед из привремене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе, након чега се објављује коначна ранг листа)
03. и 04.октобар 2019.године Упис студената
Студенти који се финансирају из буџета приликом уписа подносе:

  • доказ о уплати 5.000,00 динара на име накнаде за организовање практичне наставе и стручне праксе
  • доказ о уплати 500,00 динара на име документације
  • доказ о уплати 500,00 динара на име студентског фонда (број рачуна 205-142150-50)
Самофинасирајући студенти приликом уписа подносе:

  • доказ о уплати 500,00 динара на име документације
  • доказ о уплати 500,00 динара на име студентског фонда (број рачуна 205-142150-50)
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 6.500,00 динара

Остале рате школарине се уплаћују по динамици наведеној у Уговору о условима и начину плаћања школарине


 

Оставите коментар