UPIS STUDENATA U DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

UPIS STUDENATA U DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

25 – 27. i 30. septembar 2019.godine Podnošenje zahteva za upis na studije koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije
01.oktobra 2019.godine do 12:00 časova Objavljivnje jedinstvene rang liste
(Rang lista se formira na osnovu odluke o utvrđivanju kriterijuma za rangiranje studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u školskoj 2019/2020. godini). Odluku o utvrđivanju kriterijuma možete pogledati OVDE
02.oktobra 2019.godine do 12:00 časova Podnošenje prigovora
(Na utvrđeni redosled iz privremene rang liste kandidat može podneti prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste, nakon čega se objavljuje konačna rang lista)
03. i 04.oktobar 2019.godine Upis studenata
Studenti koji se finansiraju iz budžeta prilikom upisa podnose:

  • dokaz o uplati 5.000,00 dinara na ime naknade za organizovanje praktične nastave i stručne prakse
  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime dokumentacije
  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime studentskog fonda (broj računa 205-142150-50)
Samofinasirajući studenti prilikom upisa podnose:

  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime dokumentacije
  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime studentskog fonda (broj računa 205-142150-50)
  • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 6.500,00 dinara

Ostale rate školarine se uplaćuju po dinamici navedenoj u Ugovoru o uslovima i načinu plaćanja školarine


 

Ostavite komentar