UPIS NA DRUGU I TREĆU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

UPIS STUDENATA NA DRUGU I TREĆU GODINU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

05 – 06. oktobar 2020.godine Podnošenje zahteva za upis za studente koji su školskoj 2019/2020. godini ostvarili minimum 48 ESPB bodova
07.okotobar 2020.godine Objavljivnje jedinstvene rang liste
08 – 09.oktobra 2020.godine Upis studenata koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije
05. – 09.oktobar 2020.godine Upis za studente koji su u školskoj 2019/2020. godini ostvarili manje od 48 ESPB bodova, odnosno 30 ESPB bodova za studente u radnom odnosu.
Studenti koji se finansiraju iz budžeta prilikom upisa podnose:

  • dokaz o uplati 4.500,00 dinara na ime Studentski standard
  • dokaz o uplati nadoknade za ponovni upis nepoloženog predmeta 1.083,00 dinara po ESPB bodu
  • broj računa 840-2110666-96 – poziv na broj 8305
Samofinasirajući studenti prilikom upisa podnose:

  • dokaz o uplati 4.500,00 dinara na ime Studentski standard
  • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 6.500,00 dinara
  • broj računa 840-2110666-96 – poziv na broj 8305

Ostale rate školarine se uplaćuju po dinamici navedenoj u Ugovoru o uslovima i načinu plaćanja školarine


 

Ostavite komentar