УПИС НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПИС СТУДЕНАТА НА ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

05 – 06. октобар 2020.године Подношење захтева за упис за студенте који су школској 2019/2020. години остварили минимум 48 ЕСПБ бодова
07.окотобар 2020.године Објављивње јединствене ранг листе
08 – 09.октобра 2020.године Упис студената који се финансирају из Буџета Републике Србије
05. – 09.октобар 2020.године Упис за студенте који су у школској 2019/2020. години остварили мање од 48 ЕСПБ бодова, односно 30 ЕСПБ бодова за студенте у радном односу.
Студенти који се финансирају из буџета приликом уписа подносе:

  • доказ о уплати 4.500,00 динара на име Студентски стандард
  • доказ о уплати надокнаде за поновни упис неположеног предмета 1.083,00 динара по ЕСПБ боду
  • број рачуна 840-2110666-96 – позив на број 8305
Самофинасирајући студенти приликом уписа подносе:

  • доказ о уплати 4.500,00 динара на име Студентски стандард
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 6.500,00 динара
  • број рачуна 840-2110666-96 – позив на број 8305

Остале рате школарине се уплаћују по динамици наведеној у Уговору о условима и начину плаћања школарине


 

Оставите коментар