STUDENTSKA ANKETA

Poštovane kolege i koleginice,

Prilikom overe semestra je neophodno popuniti anketni upitnik za vrednovanje predmeta, pedagoškog rada nastavnika i saradnika, kao i anketni upitnik za procenu kvaliteta ustanove.

Anketa je anonimna i nalazi se na sledećem linku:

Studentska anketa – 2020/2021

Obaveštavaju se studenti druge i treće godine da su u obavezi da popune obrazac na sledećem linku:

Obrazac – Stručna praksa

Prikupljanje podataka je važno zbog organizacije stručne prakse koja će biti realizovana u letnjem semestru, u periodu od 24.05 do 11.06.2021.godine.

Napomena: Ko je popunio obrazac ranije – nije potrebno da to ponavlja.


 

Ostavite komentar