SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA – ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace, koja je od ove godine postala deo Akademije poslovnih strukovnih studija u Beogradu, 02.10.2018. godine je u Blacu priredila svečani prijem 61. generacije studenata ove visokoškolske ustanove, odnosno, 1. generacije Akademije poslovnih strukovnih studija. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, predstavnici lokalne samouprave opštine Blace.

Ovo je jubilarna godina za VPŠSS. Ove godine škola obeležava 60 godina postojanja. Osnovana je 1958.godine kao Viša pedagoška škola u Prištini. Bila je jedna od prvih visokoškolskih institucija u Srbiji i preteča univerzitetu. Godine, 1997. transformisana je u Višu poslovnu školu, a 2007. godine postaje Visoka poslovna škola strukovnih studija.

U ime zaposlenih prisutnima se obratio prof. dr Nenad Jovanović, koji je istakao da se škola sve ove godine na putu od Više pedagoške škole u Prištini do Visoke poslovne škole u Blacu i danas kao deo Akademije poslovnih strukovnih studija u Beogradu, oslanjala na tri stuba: studente, zaposlene i lokalnu samoupravu.

-Škola je u Blacu skoro 20 godina, sve ove godine imali smo i imamo nesebičnu podršku i odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom kako opštine Blace tako i ostalih opština i privrednih subjekata Topličkog okruga. Danas škola ima više od 50 doktora nauka a naša misija je uspešna akademija poslovnih strukovnih studija i odsek Blace u njenom sastavu. Ovo je 61.generacija studenata škole i 1.generacija Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd, istakao je prof. dr Nenad Jovanović u svom obraćanju prisutnima.

Prisutnima se obratio i prof dr Saša Bovan, predsednik Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd.

-Škola u Blacu se nalazi u procesu reorganizacije, transformacije, grupisanja, integrisanja. Ja sam ispred Vlade Republike Srbije dobio mandat i zadatak da uradim taj posao. Ono što će biti moja želja je da sačuvam integritet i dostojanstvo ove Ustanove u maksimalnom obliku, istakao je ovom prilikom prof. dr Saša Bovan.

U ime studentskog parlamenta prisutnima se obratila Emilija Simjonović koja je istakla da je osnovni zadatak studentskog parlamenta kao organa visokoškolske ustanove ostvarivanje prava i zaštite interesa studenata i predstavlja prvu instancu u procesu rešavanja studentskih problema.

Godine 1999. škola je dislocirana u Blace a 2003. godine Blace postaje trajno sedište škole. Sve ove godine škola je imala nesebičnu podršku i pomoć lokalne samouprave u čije ime se prisutnima obratio predsednik Milan Ćurčić.

Tradicionalno i ove godine nagrađeni su najbolji studenti, diplomom student generacije i novčanom nagradom a za rezultate postignute tokom studiranja diplomom istaknuti student nagrađeni su studenti II i III godine.