Realizacija nastave u letnjem semestru za školsku 2020/2021. godinu

Letnji semestar za studente osnovnih strukovnih studija počinje 17. februara 2021. godine.

S obzirom na epidemiološku situaciju u vezi sa širenjem infekcije COVID-19, kao i važećim preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i pomoćnika predsednika Akademije Južna Srbija za nastavu i akreditaciju, nastava na Odseku za poslovne studije Blace će u letnjem semestru školske 2020/2021. godine biti realizovana na sledeći način:

− Studenti svih godina studija imaće nastavu organizovanu na sledeći način: predavanja i vežbe će se za sve studente održavati preko moodle platforme. Materijali i zadaci za rad će studentima biti dostavljani preko moodle platforme. Nastavnici i saradnici u realizaciji nastave i rada sa studentima mogu dodatno koristiti i druge aplikacije za onlajn komunikaciju.

− Nastava se realizuje prema utvrđenom rasporedu časova.

− Nastavnici i saradnici će omogućiti studentima realizaciju predispitnih obaveza na daljinu (seminarski radovi i drugi zadaci za samostalni rad studenata, kolokvijumi i sl.).

− Konsultacije sa studentima će se odvijati takođe na daljinu. Za konsultacije se može koristiti komunikacija elektronskom poštom, kao i preko svih drugih aplikacija koje omogućavaju komunikaciju u realnom vremenu (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber i dr.).

Ukoliko dođe do značajnije promene epidemiološke situacije, razmotriće se mogućnosti za drugačiju organizaciju nastave.


 

Ostavite komentar