RASPORED KONSULTACIJA

Raspored konsultacija po studijskim programima:

Raspored konsultacija za PRVU, DRUGU i TREĆU godinu osnovnih strukovnih studija za novembar školske 2020/2021. godine

OSNOVNE STUDIJE:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

VŠJ JAGODINA