Rang lista – budžet 2013

Ovde možete pogledati rang liste kandidata za upis II i III godine studija na teret budžeta R.S.

Rang lista je sastavljena zaključno sa 08.10.2013.godine.

Kandidati koji su predali zahteve kasnije moraju da sačekaju završetak ispitnog roka Oktobar II.