PROCEDURE

Poštovani studenti,

Na ovoj stranici možete pronaći procedure koje će Vam pomoći da lakše obavite svoje obaveze u školi.

Broj procedura će biti uvećavan shodno Vašim potrebama. Komentare i ideje možete slati na email: info@vpskp.edu.rs

Uputstvo za popunjavanje ispitne prijave

Uputstvo za popunjavanje indeksa

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za upis I godine

Procedura polaganja prijemnog ispita

Procedura upisa II ili III godine studija

Procedura polaganja diplomskog ispita

Uputstva u vezi procedura:

Studentska služba se nalazi na prizemlju, prva prostorija sa desne strane nakon ulaska u školu.

Skriptarnica se nalazi na prizemlju, sa leve strane nakon ulaska u školu.

Dokumenta (zahtevi, semestralni listovi i slično) koja treba zavesti u delovodniku škole – zavodite na I spratu, prva prostorija sa desne strane („Izdavačka delatnost“).