Poseta Prof. dr Michael Nagel-a, maj 2013.godine

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine.

Predavanje sa temom Basics of Marketing Management možete preuzeti ovde.