ODBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA (SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE)

Datum odbrane specijalističkih radova za studente upisane pre školske 2019/2020. godine utvrdiće se u dogovoru sa mentorom.

Napomena: Prijava odbrane završnog rada na specijalitičkim studijama mora se izvršiti najkasnije dva dana pre zakazanog termina odbrane.

Na šalterima studentske službe predaju se:

  • indeks
  • jedan primerak završnog rada (tvrd ili meki povez)
  • četiri primerka završnog rada na CD
  • dokaz o uplati 15.000,00 dinara na ime odbrane završnog ispita, izdavanje diplome i dodatka diplome na specijalističkim strukovnim studijama na žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97
  • popunjena prijava teme završnog rada
  • popunjena prijava odbrane završnog rada
  • popunjen ŠV obrazac


 

Ostavite komentar