OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

Overa semestra za studente koji imaju potpise predmetnih nastavnika vršiće se od 24.12.2018. godine do 28.12.2018. godine. i od 14.01.2019. godine. do 18.01.2019. godine. Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su u obavezi da uplate sledeće:

  • 1500,00 dinara za overu semestra na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – šifra (017) – broj indeksa
  • 300,00 dinara za dokumentaciju na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – šifra (022) – broj indeksa
  • 500,00 dinara za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.

Samofinansirajući studenti su u obavezi da uplate sledeće :

  • 1500,00 dinara za overu semestra na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – šifra (017) – broj indeksa
  • 300,00 dinara za dokumentaciju na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – šifra (022) – broj indeksa
  • 500,00 dinara za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Nadoknada po potpisu iznosi:

  • za studente iz budžeta Republike Srbije 15.000,00 dinara u dve rate (ukoliko nemaju ni jedan potpis) šifra (006) – broj indeksa, i 2.000,00 dinara (ukoliko imaju neki potpis) – šifra (020) – broj indeksa
  • za samofinansirajuće studente 700,00 dinara – šifra (021) – broj indeksa

Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1500,00 dinara.


 

Ostavite komentar