OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

Overa semestra za studente koji imaju potpise predmetnih nastavnika vršiće se od 27.05.2019. godine do 07.06.2019. godine. Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su u obavezi da uplate sledeće:

  • 1500,00 dinara za overu semestra na žiro račun 840-2105666-61, poziv na broj – šifra (017) – broj indeksa
  • 300,00 dinara za dokumentaciju na žiro račun 840-2105666-61, poziv na broj – šifra (022) – broj indeksa
  • 500,00 dinara za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.

Samofinansirajući studenti su u obavezi da uplate sledeće :

  • 1500,00 dinara za overu semestra na žiro račun 840-2105666-61, poziv na broj – šifra (017) – broj indeksa
  • 300,00 dinara za dokumentaciju na žiro račun 840-2105666-61, poziv na broj – šifra (022) – broj indeksa
  • 500,00 dinara za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Nadoknada po potpisu iznosi:

  • za studente iz budžeta Republike Srbije 15.000,00 dinara u dve rate (ukoliko nemaju ni jedan potpis) šifra (006) – broj indeksa, i 2.000,00 dinara (ukoliko imaju neki potpis) – šifra (020) – broj indeksa
  • za samofinansirajuće studente 700,00 dinara – šifra (021) – broj indeksa

Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1500,00 dinara.


 

Ostavite komentar