OBAVEŠTENjE U VEZI UPISA STUDENATA U DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

OBAVEŠTENjE U VEZI UPISA STUDENATA U DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

1. Jedinstvena rang lista za upis studenata u drugu i treću godinu studija u školskoj 2018/2019. godini objavljuje se 01. oktobra 2018. godine do 12:00 časova.

Rangiranje studenta obuhvata studente koji se upisuju na istu godinu studija na određeni studijski program na osnovu broja ostvarenih ESPB bodova u školskoj 2017/2018. godini i postignute prosečne ocene.

2. Student koji smatra da redosled studenata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen u skladu sa utvđenim kriterijumima, može podneti prigovor vršiocu dužnosti predsednika Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste, odnosno do 02. oktobra 2018. godine do 12:00 časova.

Vršilac dužnosti predsednika Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd donosi odluku po podnetom prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

3. Upis studenata u drugu i treću godinu studija vršiće se od 03.10. 2018. do 05.10.2018.godine.

4. Podnošenje zahteva upisa na studije koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije vrši će se od 24.09. do 28.09.2018. godine.


 

Ostavite komentar