ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПИСА СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПИСА СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

1. Јединствена ранг листа за упис студената у другу и трећу годину студија у школској 2018/2019. години објављује се 01. октобра 2018. године до 12:00 часова.

Рангирање студента обухвата студенте који се уписују на исту годину студија на одређени студијски програм на основу броја остварених ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години и постигнуте просечне оцене.

2. Студент који сматра да редослед студената на јединственој ранг листи није утврђен у складу са утвђеним критеријумима, може поднети приговор вршиоцу дужности председника Академије пословних струковних студија Београд у року од 24 часа од објављивања ранг листе, односно до 02. октобра 2018. године до 12:00 часова.

Вршилац дужности председника Академије пословних струковних студија Београд доноси одлуку по поднетом приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

3. Упис студената у другу и трећу годину студија вршиће се од 03.10. 2018. до 05.10.2018.године.

4. Подношење захтева уписа на студије које се финансирају из буџета Републике Србије врши ће се од 24.09. до 28.09.2018. године.


 

Оставите коментар