КЊИГЕ ПРЕДМЕТА – ТУРИЗАМ

Преузмите наставне планове и програме за предмете на студијском програму – Туризам:

I година

[divide

II година

III година