KONKURS SPECIJALISTIČKE STUDIJE – 2018/2019

SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu raspisuje konkurs za upis ukupno 70 studenata na drugi stepen studija – specijalističke strukovne studije, čije se studije ne finansiraju iz budžeta, na sledećim studijskim programima:
Studijski programi Samofinansirajući Ukupno
Primenjene informacione tehnologije 7 7
Korporativno upravljanje 5 5
Javne finansije 4 4
 UKUPNO: 16 16

Škola je uputila zahtev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se odobre još 60 mesta za drugi upisni rok.

Na specijalističke strukovne studije mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije koje imaju 180 ESPB bodova.
Iznos školarine je 100.000,00 dinara uz mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata.
Redosled kandidata za upis na specijalističke strukovne studije utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim strukovnih studijama i dužine trajanja studija.
Drugi upisni rok traje od 15.09.2018. do 25.09.2018. godine

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  1. Originalnu diplomu o završenim osnovnom strukovnim studijama, odnosno uverenje o diplomiranju
  2. Dva obrasca ŠV – 20,
  3. Indeks,
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
  5. Dokaz o uplati prve rate školarine na žiro račun Školle broj 840-1142666-13.

Sve dodatne informacije na sajtu Škole ili na telefon 027/371-377.

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje u školi.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

Sve dodatne informacije na sajtu Škole ili na telefon 027/371-377.