ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозволе за рад издате АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Дозвола за рад од 26.12.2018. године може се погледати ОВДЕ

Допуна дозволе за рад од 29.01.2019. године може се погледати ОВДЕ

Раније издате дозволе за рад Високој пословној школи струковних студија у Блацу

Дозвола за рад од 02.06.2007. године може се погледати ОВДЕ

Допуна дозволе за рад од 30.11.2010. године може се погледати ОВДЕ

Допуна дозволе за рад од 10.11.2014. године може се погледати ОВДЕ