VAŽNO OBAVEŠTENjE – I SA TROGODIŠNjOM SREDNjOM ŠKOLOM MOŽE DA SE UPIŠE NA STUDIJE

O B A V E Š T E Nj E

O UPISU KANDIDATA KOJI SU ZAVRŠILI
SREDNjU ŠKOLU U TROGODIŠNjEM TRAJANjU

Na osnovu člana 147. Zakona o visokom obrazovanju i mišljenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 29.06.2018. godine, a u skladu sa opštim aktima Škole, obaveštavaju se svi zaineresovani kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju da imaju pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/2019. godini.


 

Ostavite komentar