BIBLIOTEKA

Biblioteka obavlja poslove vođenja kataloga knjiga i periodike, izdavanja knjiga studentima i nastavnom osoblju Škole i drugi poslovi vezani za bibliotečko poslovanje. Biblioteka sadrži publikacije iz oblasti koje se izučavaju u školi i raspolaže sa knjižnim fondom od preko 4000 naslova. U biblioteci se, takođe, nalaze i umreženi računari, koji stoje na raspolaganju studentima sa pristupom internetu i bazom sa značajnim brojem knjiga, udžbenika i izdanja u elektronskom formatu.

Radno vreme biblioteke je od 8 do 16 časova.

Za studente, nastavno osoblje i ostale zaposlene na Visokoj poslovnoj školi članstvo u biblioteci je BESPLATNO.