БИБЛИОТЕКА

Библиотека обавља послове вођења каталога књига и периодике, издавања књига студентима и наставном особљу Школе и други послови везани за библиотечко пословање. Библиотека садржи публикације из области које се изучавају у школи и располаже са књижним фондом од преко 4000 наслова. У библиотеци се, такође, налазе и умрежени рачунари, који стоје на располагању студентима са приступом интернету и базом са значајним бројем књига, уџбеника и издања у електронском формату.

Радно време библиотеке је од 8 до 16 часова.

За студенте, наставно особље и остале запослене на Високој пословној школи чланство у библиотеци је БЕСПЛАТНО.