Анкета студената – Зимски семестар 2019/2020

СТУДЕНТСКО ВРЕДНОВАЊЕ – АНКЕТА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/2020

Поштоване колегинице и колеге, молимо вас да учествујете у анкети и објективно оцените квалитет рада наставника и сарадника, као и студијског програма, наставе и услова студирања.

За сваки студијски програм и годину студија постављен је по један упитник за вредновање квалитета студијског програма, наставе и услова студирања, као и упитник за вредновање рада сваког наставника и сарадника који су реализовали наставне активности у ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ школске 2019/2020. године.

АНКЕТА ЈЕ АНОНИМНА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ДРУГА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТРЕЋА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ДРУГА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТРЕЋА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ДРУГА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТРЕЋА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ДРУГА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТРЕЋА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТУРИЗАМ

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ДРУГА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ТРЕЋА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

ПРВА ГОДИНА

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА СТУДИРАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА